Nettsmart

Net Smart – How to Thrive Online av Howard Rheingold er en innføring i hvordan man bruker nettet på en hensiktsmessig og effektiv måte, enten man er ute etter nyheter, forskningsresultater eller bare sosial omgang. Rheingold har en positiv innstilling til sosial nettbruk og til det å la seg rive med og avspore – han påpeker flere ganger at slike avsporinger ofte kan være nettopp det som leder til ny innsikt og informasjon man ellers ikke ville funnet, i tillegg til at det selvsagt er morsomt. Men han legger på ingen måte skjul på at tilfeldig surfing er en tidstyv som det er lurt å ha et bevisst forhold til og å kunne kontrollere.

Rheingold legger frem fem “literacies”, eller typer lesekompetanse, som han mener man trenger å forstå og øve på for å være en god og effektiv bruker av nettet. Han forklarer dem grundig, både hva poenget med dem er, hvordan man tilegner seg dem og hvordan man bruker dem. Her følger en kort oppsummering av dem:

1. Oppmerksomhet. Ved å styre oppmerksomheten kan vi ta kontroll over vår egen nettbruk og sørge for å holde fokus på det vi i utgangspunktet hadde planlagt å gjøre, i stedet for å plutselig oppdage at det har gått fire timer og vi ikke har fått gjort noe som helst. Rheingold beskriver enkle puste- og meditasjonsteknikker for å fokusere og bevare fokus, og påpeker viktigheten av å ha tenkt gjennom hva man ønsker å oppnå, å lage en plan for dette, og å øve på å holde seg til planen.

2. “Crap detection”. Det å kunne skille skitt fra kanel er helt vesentlig for å kunne finne pålitelig informasjon på nettet. Rheingold lister opp en rekke teknikker man kan bruke for å sjekke troverdigheten i det man leser, blant annet bakgrunnssjekk av forfatteren, vurdering av seriøsiteten til en nettside, sjekk mot etablerte eksperter, og krysspeiling ved å sammenligne flere uavhengige kilder.  Han presenterer også begrepet “infotention” (“infomerksomhet”), som beskriver det å ha oppmerksomhet rettet mot informasjonen man skal vurdere.

3. Deltagelse. For å kunne kalle seg en virkelig god nettbruker kan man ikke bare hente ut verdier andre produserer, men man bør også være en aktiv deltager. Dette kan man gjøre både ved å publisere eget innhold, ved å delta i debatter og ytre sin mening, ved å være med på å vekte andres innhold positivt eller negativt, eller ved å samle og dele informasjon man synes er nyttig på det området man er interessert i. I tillegg til å beskrive teknikker og praktiske tips for hvordan man gjør dette, skriver også Rheingold om hvordan man kommuniserer med andre på nettet, såkalt nettikette.

4. Samarbeid. Store nettverk gir helt nye muligheter for å hente ut verdier i samarbeid, både fordi man får lett tilgang til eksperter på alle områder og fordi man kan “samle” folk som ikke fysisk er i nærheten av hverandre eller kjenner hverandre fra før. Rheingold skriver om hvordan man praktisk kan organisere samarbeid og crowdsourcing, og om hvordan man kan starte og drifte virtuelle samfunn. Vellykkede grupper og samfunn er ofte vellykket mer på grunn av at medlemmene utfyller hverandre og har en god tone enn på grunn av at den samlede intelligensen eller kompetansen er så høy. Det er derfor viktig å jobbe med trivselen til dem som utgjør gruppen eller samfunnet, ikke bare med det instrumentelle målet.

5. Nettverkssmarthet. Strukturen i nettverk gjør det mulig og nødvendig å både tenke og samarbeide på en annen måte enn før. Det å forstå verdien av både sterke og svake bånd og av sosiale nettverk gjør oss mye mer i stand til å bruke nettet på en effektiv måte.  Sosial kompetanse og forståelse for verdien av å knytte seg til de riktige personene og del-nettene er viktig. Og igjen peker Rheingold på nytten og verdien av å delta ved å bidra og hjelpe andre – på den måten styrker vi båndene til disse og øker sjansen for at både de og andre i sin tur vil hjelpe oss.