Nettsmart

Net Smart – How to Thrive Online av Howard Rheingold er en innføring i hvordan man bruker nettet på en hensiktsmessig og effektiv måte, enten man er ute etter nyheter, forskningsresultater eller bare sosial omgang. Rheingold har en positiv innstilling til sosial nettbruk og til det å la seg rive med og avspore – han påpeker flere ganger at slike avsporinger ofte kan være nettopp det som leder til ny innsikt og informasjon man ellers ikke ville funnet, i tillegg til at det selvsagt er morsomt. Men han legger på ingen måte skjul på at tilfeldig surfing er en tidstyv som det er lurt å ha et bevisst forhold til og å kunne kontrollere.

Continue reading “Nettsmart”

Identiteter og ansvar

De fleste av oss har mange ulike roller som det er knyttet forskjellige typer ansvar og  rettigheter til. Som privatperson har vi roller som ektefelle, forelder, svigerbarn, nabo og venn. Disse rollene håndterer de fleste av oss ganske greit, og det blir sjelden konflikter selv om vi noen ganger må inneha flere roller på én gang ved samme middagsbord. I profesjonell sammenheng kan det være mer utfordrende å holde styr på om vi i en gitt sammenheng er fagperson, leder, ansatt, verneombud, tillitsvalgt eller kollega, og det kan være uklart for andre om vi snakker på egne vegne eller som representant for en etat.

Continue reading “Identiteter og ansvar”

Hvor viktig er det å bli likt?

Målgrupper er et ord som går igjen når det snakkes om sosiale medier. Vi må ut og møte målgruppen vår, sies det – eller målgruppene. Men et annet viktig ord som sitter i ryggmargen hos de fleste som på noen som helst måte blir vurdert ut fra resultatene sine er måltall. Og det gjelder også i sosiale medier. Har vi begrunnet overfor egen ledelse eller politiske beslutningstagere med at vi vil nå publikum bedre hvis vi begynner å bruke sosiale medier, ja, så må vi også ha resultater å vise til. Hvordan måler vi disse resultatene?

Continue reading “Hvor viktig er det å bli likt?”

Sosiale medier internt

Det er viktig for etater med høyt behov for teknologisk kompetanse at de ansatte deler både kunnskap og spørsmål med hverandre. Intranettsider med organisasjonskart rekker ikke til for de fleste. Slike er sjelden veldig detaljerte når det gjelder hva folk jobber med og hva de kan, blant annet fordi dette endrer seg så fort. Hvis man har en mindre teknisk utfordring når det gjelder utformingen av en nettside, for eksempel, er det ikke sikkert det lureste er å ringe den fremste eksperten på webdesign i avdelingen. Kanskje er det andre som nettopp har løst det samme problemet? Og ikke minst kan det være andre som får den samme utfordringen  senere, så det kan være fint å ha både spørsmålet og svaret et sted alle kan se det.

Continue reading “Sosiale medier internt”

Delingskultur

Da jeg begynte i min første jobb, var det enda relativt nytt å bruke e-post for mange firmaer, og World Wide Web var ikke noe alle kjente til. Jeg var med på en spennende og frustrerende overgang i norsk forlagshistorie – Store Norske leksikon var en enorm salgssuksess da jeg begynte i redaksjonen i 1996, men i løpet av ti år skjedde det en helomvending i folks forhold til innhold og informasjon.

Continue reading “Delingskultur”